Vlaams afvalbeheersplan binnenvaart

In uitvoering van artikel 5.2.11.4. van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996 (CDNI-verdrag), stelden de Vlaamse Waterwegbeheerders en Havens een afvalbeheersplan binnenvaart op. Het huidige afvalbeheersplan, voor de periode 2011-2015, werd door de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur op 7 januari 2011 goedgekeurd.

De OVAM is de bevoegde overheid inzake het beheer van materialen- en afvalkringlopen in Vlaanderen. Zij heeft onder meer toezichtsbevoegdheden inzake de afgifte van scheepsafvalstoffen en de toepassing van het CDNI-verdrag. Meer informatie is terug te vinden via volgende link :