Coördinatie walstroom

De walstroomcoördinator volgt via het platform de stand van zaken op en werkt de knelpunten weg inzake walstroom.

Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van het VBSP m.b.t walstroom zijn:

  • de coördinatie van initiatieven van binnenschippers en waterwegbeheerders / havenbedrijven om te beantwoorden aan de strikte noden en decretale verplichtingen;

  • het zoeken naar oplossingen die de meerwaarde van walstroom ten volle benutten;

  • de gezamenlijke / gecoördineerde visie over infrastructuur (ontwerp, beheer en onderhoud);

  • het uniformiseren van het aanbiedings- en het betalingssysteem;

  • de coördinatie bij de opmaak van een samengestelde overzichtskaart van walstroominstallaties;

  • de coördinatie van acties richting het federale beleid (b.v. overleg met de federale overheid inzake fiscaliteit).